Reklamlar
Tarih

Osman Devleti’nin Kurucusu Osman Bey Kimdir? 2023

Reklamlar

Osman Devleti’nin Kurucusu Osman Bey Kimdir? Oğuzların Kayı Boyu’nun lideri Ertuğrul Gazi’nin oğludur ve Osmanlı Devletinin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Osman Bey Kimdir? Osman Bey Ne Zaman Öldü? Osman Bey Dönemi Kısaca? Osman Bey Döneminde yapılan fetihler nelerdir? Osman Bey Dönemi Savaşları hangileridir? Osman Bey’in Annesi kimdir? Osman Bey’in Çocukları kimlerdir? Osman Bey’in Eşleri kimlerdir? Osman Bey Dönemi Haritası? Osman Bey zamanında Osmanlı sınırları nerelerdir? Osman Bey’in ölüm tarihi nedir? Osman Bey’in mezarı nerededir? Bu soruların cevaplarını bu yazımızda bulacaksınız…

Osman Gazi Kimdir?

Osman Devleti’nin Kurucusu Osman Bey Kimdir? Osman Bey, 1258 yılında Söğüt’te doğdu. Yaşamının erken dönemleri hakkında güvenilir kayıtlar bulunmamaktadır. Osman Bey’in soyuna ve boyuna ait bilgiler gelenekseldir ve en eskisi ölümünden 100 yıl sonra yazılmıştır. Bu eserler arasında en eskiden başlayarak Ahmedî (ö. 1414), Dâstân ve Tevarih-i Mûlûk-i Âl-i Osman’, Şükrullah (ö. 1464), Behçetu’t-Tevarih ve Âşıkpaşazâde (ö. 1481), Tevarih-i Âl-i Osman adlı eserler isimlendirilebilir. Dönemine ait tüm çağdaş eserler büyük ölçüde 1422 ya da hemen sonrasında tarihlendirilen ve artık mevcut olmayan (ama özgün bir metinden türemiş oldukları iddia edilmektedir. Bazı tarihçilere göre, Osman Gazi’nin yaşam ve savaşları tarihsellikten çok, masalsı destansı bir örtüntü içinde, halk söylentileri, ermişlik öyküleri ve mitolojik lejantlarla renklendirilmiştir.

Osman Bey Dönemi Kısaca

Osman Bey kimdir? Babası Ertuğrul Gazi Batı Anadolu’da Söğüt Ovası ile Domaniç Yaylasında yaşayan Oğuz Türkleri’nin Bozok boyunun Kayı kolundan olan büyük kalabalık bir obaya başkanlık etmekte idi. Osman Gazi onun küçük oğlu idi. Tarihçi İbn-i Kemal (ö. 1534) Tevarih-i Al-i Osman adlı eserinde Ertuğrul Bey’in Anadolu’ya (Rum’a) geldiğinde iki oğlu bulunduğunu, Söğüt’te göçebe yaşamının sürdürürken 1254’de (hicri 652’de) “aslan yapılı ay yüzlü” küçük oğlu Osman’ın doğduğunu bildirir. Halk söylentilerine göre annesi (ya da babaannesi), Hayma Ana’dır.

Yine tarihçi İbn-i Kemal, Osman’ın gençliğinde “yiğitler arasına girdiğini” ve “vurmada tutmada ve durmada ve oturmada herkesi kendine uydurduğunu” belirtir ve kardeşlerden en küçüğü olmakla beraber “şimşir (kılıç) ve tedbirle cümlesinden evvel olduğunu” bildirir. Bu anlatımın Oğuz destanının temalarına benzer şekilde işlenmiş olduğu barizdir.

1281 yılında 23 yaşında iken Ahi’lerden olan Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun ile evlendi. Bu evlilikten daha sonra Osmanlı Devleti’nin başına geçecek olan Orhan Gazi doğdu.1281 yılında babası Ertuğrul Bey 90 yaşlarında iken vefat etmiştir.

Reklamlar
osman devleti'nin kurucusu osman bey kimdir?
Osman Bey

Osman Bey Ne Zaman Öldü? Osman Bey’in Son Yılları?

Osman Devleti’nin Kurucusu Osman Bey Kimdir? Osman Gazi son yıllarında yaşının ilerlemesi ve “damla illeti” yani gut hastalığı yüzünden tarihçilerin bildirdiklerine göre, beylik idaresini oğlu olan Orhan Bey’e bırakmıştı. Ancak Osman Bey’in ne zaman ölüp, Orhan Bey’in ne zaman beylik idaresini tümüyle eline aldığı tartışmalıdır. 1320’den sonraki olayların tarihçilerce anlatımlarında Osman Bey’in ismi geçmemektedir. 15. yy Osmanlı tarihçilerinden Ruhi Çelebi 1481 tarihine kadar getirdiği Tevarih-i Âli Osman adlı tarih eserinde Osman Bey’in 1320’de öldüğünü bildirmektedir.

Reklamlar

Osman Bey’in ölüm yerinin nerede olduğu da tartışmalıdır. Büyük olasılıkla Söğüt’te ölmüştür. Bazı tarihçiler Bursa’nın onun ölümünden önce Osmanlı Devleti eline geçtiğini kabul ederek, Bursa’da öldüğünü iddia ederler. Ancak Bursa’nın Orhan Gazi tarafından kendi beyliği döneminin başında fethedildiği üzerinde Osmanlı tarihçilerinin çoğu hemfikirdirler. Osman Gazi’nin önce Söğüt’te babası Ertuğrul’un türbesine gömüldüğü ve Bursa’nın fethinden sonra buradan alınıp Bursa kalesinde Osmaniye Meydanı’nda bulunan Gümüşlü Kümbet’e (Aya Elia) gömüldüğü kabul edilmektedir.

Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi’den yaklaşık 4.800 km² olarak devraldığı Osmanlı toprağını oğlu Orhan Gazi’ye 16.000 km² olarak devrettiği hesaplanmıştır.

Osman Gazi’nin Türbesi şuan Bursa ilimizin Tophane ilçe semtinde bulunmaktadır.

Osman Bey Döneminde Yapılan Fetihler?

Osman Bey kimdir? 1286 yılında İnegöl Tekfuru ile Karacahisar Tekfuru’nun birleşmiş lokal kuvvetlerini Ekizce mevkiinde yapılan Domaniç Muharebesi’nde mağlup etti. 1299 yılında Osmanlı Devleti’ni kurdu. Osman Gazi, 1302 yılında Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu ile yaptığı ilk savaş olarak kabul edilen Koyunhisar Muharebesi’ni kazandı. Osman Gazi; Kulucahisar, Karacahisar, Bilecik, Yarhisar, İnegöl, Yenişehir ve Mudurnu’yu fethetti. Sakarya Nehri vadisinde bulunan Lefke, Mekece, Akhisar, Geyve, Gölpazarı ve Leblebici kaleleri ele geçirildi.

Osman Bey Döneminde Yapılan Savaşlar?

Osman Bey, Ahiler ‘in desteğini alarak Bizans’la mücadeleye girmiş Bilecik, Yarhisar, İnegöl ve Karacahisar’ı ele geçirmiştir.

  • Koyunhisar Savaşı (1302)
  • Maltepe (Pelekanon) Savaşı (1329)
  • Rumeliye Geçiş (1353)

Osman Bey Dönemi Haritası? Osman Bey zamanında Osmanlı sınırları nerelerdir?

Osman Bey kimdir
Osman Bey Dönemi Haritası? Osman Bey zamanında Osmanlı sınırları nerelerdir?

Osman Bey’in Ailesi

Osman Devleti’nin Kurucusu Osman Bey Kimdir? Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopesinde yer alan bilgilere göre Bala Hatun’un hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey’in hanımı, Şeyh Edebâli’nin kızı ve Orhan’ın annesi diye söz edilir. Türkiye Diyanet Vakfı’na göre Orhan Bey’in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir.

İlk Osmanlı tarihçilerinden Âşıkpaşazâde, Mal/Malhun Hatun’u Şeyh Edebâli’nin kızı diye gösterir ve Osman’ın gördüğü rüyayı büyük bir devletin doğuşunun müjdecisi olarak yorumlayan Şeyh Edebâli’nin kendisine kızını verdiğini kaydeder; Orhan Bey’in de onun oğlu olduğunu bildirir.

Şeyh Edebâli’nin kızının adını Râbia ve Bâlâ Hatun olarak farklı şekilde kaydeden tarihçiler de vardır. Ancak Bâlâ Hatun ismi yazılışı Mal Hatun imlâsının istinsahı sırasında yapılan bir yanlışa dayanır.

Osman Bey Çocukları Kimdir?

Osman Bey’in 9 çocuğu olmuştur ve bunların 8 tanesi erkek ve sadece 1 tanesi kızdır.

Osman Bey’in Erkek Çocukları

Orhan Bey (1281 – 1362)
Pazarlı Bey (1285 – 1311)
Çoban Bey (1283 – 1337)
Hamid Bey (1288 – 1329)
Alaeddin Bey (1282 – 1331)
Melik Bey (1290 – 1366)
Savcı Bey (1294 – 1325)
Şehzade Ertuğrul (1300 – ?)

Osman Bey’in Kız Çocukları

Fatma Hatun (1284 – 1347)

Osman Bey’in Mezarı Nerededir?’

Osman Gazi’nin Türbesi şuan Bursa ilimizin Tophane semtinde bulunmaktadır. Osman Beyin türbesi ve oğlu Orhan Bey’in türbeleri aynı avluda karşı karşıyadır.

osman devleti'nin kurucusu osman bey kimdir?
Osman Gazi Türbesi

Diğer tarihsel yazılarımızı okumak için lütfen tıklayınız.

Reklamlar

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu