Reklamlar
Çocuk ve Ergen PsikolojisiPsikoloji

İletişim Bozuklukları Nedir? 2022

Reklamlar

İletişim Bozuklukları Nedir? Dil ve konuşma bozuklukları bireyin iletişimini bozduğu ya da aksattığı için daha genel bir ifadeyle “İletişim Bozuklukları” olarak isimlendirilmektedir. İletişim bozuklukları; dil kazanımındaki hafif gecikmeden, ifade edici dil bozukluğu ya da karışık alıcı-ifade edici dil bozukluğu, fonolojik bozukluk ve kekemeliğe kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. İletişim bozukluklarının yaygınlığı yaş ilerledikçe azalır ve genel olarak 4 yaş altında %20, 5-11 yaş arası çocuklarda %6, 11 yaş üzerinde %3-5 sıklığında olduğu tahmin edilmektedir. Erken çocukluk döneminde tedavide ilk hedef, ebeveyne rehberlik yapmak ve sosyal destek sağlamaktır. Okul çağında devam eden iletişim bozukluklarında ise çocuk sıklıkla dil ve konuşma uzmanına yönlendirilmektedir.

İletişim Bozuklukları Nedir?

İletişim Bozuklukları Nedir? İletişim bozuklukları, dil kazanımındaki hafif gecikmeden, ifade edici dil bozukluğu ya da karışık alıcı-ifade edici dil bozukluğu, fonolojik bozukluk ve kekemeliğe kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.

Sözel Anlatım Bozukluğu (Konuşma Dili Bozukluğu, Gelişimsel Ekspresif Afazi) Nedir?

İletişim Bozuklukları Nedir? Bu bozuklukta kullanılan sözcük sayısı çok sınırlıdır, dilbilgisi yönünden zaman seçiminde hatalar yapılır, sözcükleri anımsamakta ya da gelişimine göre uygun uzunlukta ve karmaşıklıkta cümle kurmada güçlük çekme gibi bulgular görülür. Genellikle çocuktaki sözel anlatım zorlukları okul başarısını, mesleki başarıyı ya da toplumsal iletişimi bozacak düzeyde olur. Bu çocukların zekasında, işitmesinde ve sosyal-duyusal ilişkilerinde sorun yoktur. Başkalarının konuşmalarını anlama yaşlarından beklenen düzeydedir. Okul öncesi çocuklarda en sık görülen iletişim bozukluğudur. 3 yaşın altındaki çocukların %10-17’ sinde sözel anlatım gelişimi gecikir. Bu durum erkek çocuklarda daha sık görülür ve genetik yatkınlık vardır.

iletişim bozuklukları nedir

Fonolojik Bozukluk (Artükülasyon Bozukluğu) Nedir?

İletişim Bozuklukları Nedir? Çocukların yaşına ve lehçesine uygun, gelişimsel olarak çıkartmaları beklenen konuşma seslerini çıkartamamalarıdır. ( ‘r’ sesinin çıkartılamaması), bir ses yerine başka bir sesi söylemeleri ( ‘k’ yerine ‘t’ sesinin söylenmesi), sondaki sessiz harfin söylenememesi gibi durumlar fonolojik bozukluk olarak adlandırılır. Genellikle konuşma sesleri çıkartma ile ilgili zorluklar okul başarısını, mesleki başarıyı ya da toplumsal iletişimi bozacak düzeyde olur. Fonolojik bozuklukta en sık yanlış yapılan sesler ‘ı,r,s,z,t,ç’ dir. Fonolojik bozukluğun şiddeti 8-9 yaşına kadar giderek azabilir ya da tamamen düzelebilir.

iletişim bozuklukları nedir

Kekeleme Nedir?

İletişim Bozuklukları Nedir? Konuşmanın olağan akıcılığı ve zamanlama örüntüsünde sorun yaşanır. Ses ve hece yinelemeleri, sesleri uzatma, ünlemlemeler, sözcüklerin parçalanması (bir sözcük içinde ara vermeler), duyulabilir ya da sessiz bloklar (konuşma sırasında doldurulan ya da doldurulamayan ara vermeler), dolambaçlı yoldan konuşma (söylenmesi zor sözcüklerden kaçınmak için bu sözcüklerin yerine başka sözcükleri kullanma), sözcükleri aşırı bir fiziksel gerginlikle söyleme, tek heceli sözcük yinelemeleri şeklinde görülür. Okul başarı ile birlikte sosyal ilişkiler ve mesleki alan olumsuz yönde etkilenir.
Anne baba ve öğretmenlerin bu gibi durumlarda, çocuğa konuşması için fırsat vermesi, konuşurken bölmemesi ya da onun yerine kelimeyi söylememesi, gerekli durumlarda mutlaka konuşma ve dil alanında uzmanlaşmış bir profesyonelden destek alınmalıdır. Kekemelik tedavisi için İstanbul’da bulunan KekeMedikal Hastanesinden destek alabilirsiniz.

Reklamlar
iletişim bozuklukları nedir

Sosyal İletişim Bozukluğu (Social Communication Disorder (SCD)) Nedir?

İletişim Bozuklukları Nedir? DSM, (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ruhsal bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı’nın kısaltılmış halidir. Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından yayınlanan DSM, ruhsal bozuklukların tanısı için açıklamalar, semptomlar ve diğer ölçütleri içermektedir. Mayıs 2013’te yayınlanan DSM 5 ile birtakım değişiklikler ve geliştirmeler yapıldı. DSM-4’e göre “Başka Türlü Adlandırılamayan İletişim Bozuklukları” tanısı alanların bir kısmı yenilenen DSM-5’te “Sosyal İletişim Bozukluğu” tanısı alabilecek durumdadır. “Sosyal İletişim Bozukluğu” çocuğun toplumsal iletişiminde sosyal süreçleri anlamlandırılmasında zorluklarla kendini göstermektedir. Sosyal etkileşim, sosyal anlayış ve pragmatik ile ilgili sorunları kapsamaktadır. Pragmatik, dili doğru bağlamda kullanmayı ifade eder. Örneğin, çocukların bir öğretmenle oynarken kullandıkları dil ile kendi akranları ile oynarken kullandıkları dil farklıdır. DSM-5’e SCD’nin eklenmesi, el kitabının otizm spektrum bozukluğu (ASD) için tanısal kriterlerinin de yenilenmesini beraberinde getirdi.
Yeni kriterler, DSM-IV (önceki baskı) kapsamında otizm tanısı alan bazı çocukların, bunun yerine yeni SCD teşhisi alacağını gösterdi.
Adından da anlaşılacağı gibi, SCD sosyal iletişimde yaşanan zorlukları içermektedir. Sosyal iletişim, nasıl konuştuğunuzu ve başka bir şekilde sosyal bir duruma uyacak şekilde nasıl iletişim kurduğunuzu uyarlamayı içerir. Örneğin, çocukların bir öğretmenle kibarca konuşmasını bekleriz. Arkadaşları arasında daha rahat bir konuşma tarzının olmasını bekleriz. Sınıfta daha sessiz olmasını beklerken, oyun sırasında yüksek sesle konuşması sorun olmaz. SCD’li bireyler bu tür sosyal iletişim kurallarını anlamakta ve takip etmekte zorlanmaktadırlar.
Sırayla konuşmakta, ses tonu ile aktarılmak istenen mesajı anlamada problemleri olabilir. Örneğin, birinin ciddi ya da alaycı konuşup konuşmadığını anlamakta zorlanırlar. Bu da kişinin yeni durumlarda rahatça iletişim kurmasını zorlaştırmaktadır.

Reklamlar
iletişim bozuklukları nedir

Psikolojiye Dair Başka Bir Yazımızı Okumayı Unutmayınız!

Reklamlar

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu