Site icon AZO Medya

Blockchain Tabanlı Dijital Dünya 2050

Blockchain ve yeni dünya düzeni nedir? Bitcoin yükseldikçe tartışmaya başlayan Blockchain Tabanlı Dijital Dünya ne anlama geliyor? Dijital Dünya fikrinin arkasında kim var? Bu yazımızda bu kavramlardan bahsetmek istiyorum. Bu sistemi anlatırken mümkün olduğunca komplo teorilerinden uzak durarak sadece sistemi anlatmaya çalışacağım.

Dijital Dünya

Blockchain Tabanlı Dijital Dünya Nedir?

Blockchain tabanlı Dijital Dünya, tüm Dünya’nın, tüm insanları kapsayacak şekilde devletsiz bir şekilde, eşit, özgürce, insan müdahalesi olmaksızın, tüm ekonomik ve devlet sisteminin yapay zeka ile yönetilmesine diyoruz.

Blockchain Tabanlı Dijital Dünya Kavramı Nasıl Doğdu?

Dijital Dünya fikri yeni bir kavram olsa bile daha önce hayatımıza girmiş globalism ya da Küreselcilik kavramının evrimleşmiş halidir. Bu sisteme İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmış ABD merkezli küresel kapitalist sisteminin devamı olarak bakabiliriz. Burada baştan bir konuya daha açıklık getirelim. Bu sistemi ABD kurdu veya yönetecek demiyorum. Hatta bu sistemden en fazla zararı ABD görür/görecektir. Hatta daha önce Bitcoin makalemde de bahsettiğim gibi Bitcoin, ABD’nin ekonomik düzenine ve FED’in karşılıksız Dolar basmasına tepki olarak doğmuştur. 2008 yılında Küresel Ekonomik Krize sebep olan ABD ve onun merkez bankası olan FED’in ürettiği daha fazla Dolar basarak ekonominin çökmesini engelleme politikası sorunu çözmek yerine uzun vadede daha da derinleştirmiştir/derinleştirecektir. İnsanların kararlarının duygusal, günlük ve çıkar odaklı olması gerçeğinden yola çıkılarak bu derece önemli kararların yapay zekalar tarafından alınması fikri ortaya çıkmıştır. Bu fikir doğrultusunda hareket eden harekete Dijital Dünya diyoruz.

Ulusalcılık Nedir?

Ulusalcılık çoğu zaman milliyetçilik ile karıştırılıyor fakat tam karşılığı değil. Ulusalcılık kavramı 1789 Fransız Devriminin temel görüşüdür. Buradan yayılan fikirler ile 19. Yüzyıl da tüm imparatorluklar yıkılmış, yeni bir Dünya Düzeni kurulmuştur. Burada tek cümle ile açıklasak da geçiş hiç de kolay olmamıştır. Ulusalcılık fikri üzerine kurulan Dünya düzeni için iki dünya savaşı yaşanmış ve milyonlarca insan ölmüştür. Ulusalcı dünya düzenin oturması için çok acılar yaşanmış fakat değişen teknoloji ve hayat düzeni yeni bir sistemin doğmasına ihtiyaç duymuştur.

Küreselcik Nedir?

Küreselcilik kavramı ABD’nin ikinci dünya savaşı sonrası ortaya çıkmış olan muazzam ekonomik ve askeri gücünün bir sonucu olarak doğmuştur. ABD merkezli liberal ekonomik sistem tüm Dünya ticaretinin kendilerine entegre olarak serbestleşmesini teşvik etmiş ya da bunu sahip olduğu askeri/ekonomik güçle zorlayarak yaptırmıştır. Bunun sonucunda ortaya tüm Dünya ülkelerinde rahatça iş yapan dev şirketler ortaya çıkmıştır. Bu şirketler o kadar büyüklerdi ki bazıları tek başlarına bir kıtanın ekonomisinden büyük hale gelmişti. Bu dev şirketlerin karşısında ulusal ölçüde iş yapan şirketlerin ya da küçük esnafların hiçbir şansı yoktu ve yavaş yavaş yok oldular.

Blockchain ile Dünya Nasıl Dönüşecek?

Blockchain konusunu anlatırken en çok dikkat çektiğim konu merkezsiz ve aracısız bir sistem olduğuydu. Bu aracı konusunu biraz detaylandırmak istiyorum. Aracı derken aklınıza emlakçı, kabzımal gelmesin. Bu sistemin uzun vadedeki amacı en büyük aracıyı ortadan kaldırmak. Örneğin bir Türk vatandaşı olarak İngiltere’ye gitmek istiyorsunuz. Kime başvuru yapıyorsunuz. İngiltere isim verdiğimiz kara parçasının üzerinde hak sahibi olan devletin temsilcisine… Bu temsilciler size izin verirse girersiniz. İzin vermezse bu ülkeye giremezsiniz. Bu aracılar sizi hangi kritere göre ülkeye alıp, almayacaklarını ise ülkenin belirlediği hukuk kurallarına göre belirlerler. Bu kararı verirken objektif olabilirler de olmayabilirler de… Bunlar insana bağlı subjektif kararlardır. Bu tip kararların insana bağlı olarak alınması en hafif tabirle hata, suistimallere yol açabilir. Hatta rüşvet ve istismara dönüşmesi de çok olasıdır.

Blockchain teknolojisi size bu süreci düzelteceğini vaad edebilir.
1. Sizin bir elektronik bir ID numaranız olacak. Bkz : ID2020 Projesi
2. Bu ID Numarası ile size ülkeler üstü bir dijital kimlik verilecek
3. Sizin geliriniz, eğitim durumunuz, sabıka kayıtlarınız, sağlık bilgileriniz vs bu dijital kimlikte saklanacak
4. Siz bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak Avrupa’ya seyahat ederken İngiltere ya da Schengen vizesine ihtiyacınız varken eğer vatandaşlık skorlarınız yeterliyse her hangi bir vize kısıtlamasına tabi olmaksızın istediğiniz yere doğrudan gidebileceksiniz.

Bu sadece başlangıç tabi ki hayal edeneceğiz her şey bu teknoloji sayesinde olabilir.

Anlattığım bunca şeyin içerisinde en çok dikkat etmek istediğim konu Blockchain teknolojisi ile insanların(devletlerin) kurduğu güvenilir kurumlara ihtiyacın ortadan kalkacağı…
Güvenilir kurum ile ne kast ediyoruz. Örneğin bir diplomanız var. Bunun birebir kopyasını evinizde bile yapmanız çocuk oyuncağı… Neden 4 -5 yıl üniversite okumak yerine böyle yapmıyoruz? Çünkü bu diplomanın güvenilir kurumlara tasdik edilmesi gerekiyor. Üniversiteler, YÖK, Noterler vs…
Sadece diploma deyip geçmeyin. Bir doktor diploması ile hemen hemen tüm ülkelerde iş bulabilirsiniz. Peki globalleşen Dünyada bir

Exit mobile version