Site icon AZO Medya

Astroloji Nedir?

Light symbols of zodiac and horoscope circle, astrology and mystic signs, vector art and illustration.

Astroloji nedir? Astroloji gökyüzündeki hareketler ile yeryüzündeki olayların, koşulların ve durumların bağlama işini araştıran bir bilim dalıdır.

Astrolojinin Bilim ile İlişkisi

Matematik, Fizik ve kimya gibi pozitif bilim dallarından çok farklı olmasına rağmen başlı başına teknik bir çalışmadır. Yani çoğu insanın zannettiği gibi sezgileriniz güçlü olduğu için yerinizde oturarak, gözlerinizi kapatarak, transa geçip, vahi gibi astrolojik yorumlarda bulunamazsınız. Astrologlar kahve falı, el falı bakmayı bilmezler. Onlar gökyüzündeki cisimlerin doğal döngülerini, dizilişlerini izleyerek yeryüzündeki fiziksel olaylarla aralarındaki bağları araştırırlar.

Mitolojik öykülere, astronomik verilere ve daha önce dünyaya yakın geçişinde yaşananlara dayanarak bir sonraki döngüsünde de benzer şeylerin yaşanabileceğini düşünmek astrolojik bir çalışmanın ilk adımlarıdır.

Astroloji Nedir? Gezegenlerle İlişkisi?

Astroloji nedir? temel sembolizminde kullanılan gezegenler tamamen güneş sistemimize bağlı, bilinen gezegenlerdir. Astroloji diğer bilim dalları arasında en çok tıp ve psikoloji ile karşılaştırılabilir. Teknik bilgiyi kişisel değerlendirmeler eşliğinde kullanır. Astrolojinin pozitif Batı biliminden ayrıldığı nokta, her şeyin birbiriyle etkileştiğini, bağlantılı olduğunu varsayan değişik bir mantık kullanmasıdır. Günümüzde Batı bilimi kesin bir şekilde ölçülebilen ayırımlar ve sınırlar içerir. Astroloji ise bütüncüldür. Bağlantılar ve karşılıklı ilişkiler ile çalışır. Fen bilimi doğayı kontrol erme arayışındayken, astroloji doğa ile uyumu arar. Astrolojinin bir bireye sağlayabileceği en önemli yarar kişinin kendisini tanımasına rehberlik etmesidir.

Astrolojinin Doğa ile İlişkisi

Doğanın ritmini ve bunun yeryüzündeki yansımalarını sürekli izleyen astroloji, doğası gereği öngörüyü de içerir. Bir insanın, bir ülkenin veya dünyanın ömründe önemli olayların zamanları gezegen döngüleri sayesinde saptanabilir. Bu döngüleri, gezegenlerin hareketlerini adeta bir saatin akrep ve yelkovanı gibi kullanarak doğada zamanı gelen olaylara veya değişimlere işaret edebilir. Bu, bir doktorun, bir meteoroloğun, bir deprem uzmanının veya bir borsa uzmanının yaptığından farklı bir şey değildir. Daha da ötesi, söz konusu uzmanlar eğer astrologlarla işbirliği yaparlarsa bu öngörülerinde daha isabetli olabilirler, çünkü astrologlar teknikleri ve birikimleri sayesinde en öngörülemez olanı bile saptayabilirler.

Astrolojinin Tarihi

Astroloji, devamlılığını insan türünün henüz doğadan ayrılmadığı erken dönemlerden itibaren sürdürmüştür. Modern astroloji 4000 yıldan uzun süredir sürekli gözden geçirilen ve güncellenen gözlemler üzerine oturtulmuştur. Günümüzde uygulanan tıp nasıl eski tıp değilse, günümüz astrolojisi de eski Mezopotamya veya Rönesans astrolojisi değildir. Astrolojiye psikoloji, jeoloji ve ekoloji gibi birçok diğer dallardan eklemeler yapılmıştır. Yine de, eski zamanlarda olduğu gibi, günümüzde de, astroloji değerini kanıtlamaya devam etmektedir.

Astroloji Nedir? Astroloji Burçları

Exit mobile version