Site icon AZO Medya

24 Ocak 1980 Ekonomik Kararları

24 Ocak 1980 Ekonomik Kararları Amacı Nedir?

Görüntüde 1970’lerde yaşanan anarşi dönemi nedeniyle bozulan ekonominin istikrarsızlığını gidermek, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için yapılmış olsa da asıl amacı ABD’nin Türkiye’yi açık pazar haline dönüştürmesi amacıyla alınmış kararlardır. ABD tam ve kesin biat ister. Sadece onu desteklemeniz değil, koşulsuz, şartsız ve hemen istediklerini yapmanızı bekler. Bu nedenle iktidarda ABD yanlısı bir hükümet var olması bile yetersiz kalmış beklemeye tahamüllü edememişler ve bu kararların hızlıca uygulanması için darbeye ön ayak olmuşlar.

CIA ve ABD’nin Etkisi

1970’li yılların CIA Türiye masası şefi Paul Henze , darbeyi ABD başkanı Jimmy Carter’a “our boys have done it” “bizim çocuklar işi başardı” diyerek haber vermesi bir örnek olabilir.

24 Ocak 1980 Ekonomik Kararları Nelerdir?

  1. Türkiye liberalist bir döneme geçiş yapacak yani serbest piyasa ekonomisine geçecek
  2. Faiz serbest bırakılacak
  3. İhracat teşvik edilecek
  4. Devalüasyon yapılacak Türk Lirası %50 değer kaybedecek
  5. Ücretler düşürülecek
  6. Vergiler arttırılacak
  7. KİT adı verilen kamu şirketleri özelleştirilecek yani Türkiye “devletçilik” ilkesinden vazgeçecek.

24 Ocak Kararlarının Sonuçları Nelerdir?

Bu kararları bugün okuduğunuzda muhtemelen ne var bunlar diyeceksiniz. Provakatif bir dille yazdığım halde böyle demenizin sebebi zaten bu kararların uygulandığı bir dönemde doğmuş olmanız.

Bu kararları alan kişiler vatan haini değillerdi. Bu kararları ilahi kararlar gibi savunuyorlardı. Mesela kararları alan hükümetin başbakanı Süleyman Demirel bu kararları nasıl savunuyordu.

Süleyman Demirel’in 24 Ocak 1980 Kararlarını Savunurken

24 Ocak 1980 Kararlarının SonuçlarıSerbest piyasa ekonomisine geçen Türkiye, rekabetçi batı ekonomileri ile yarışamayarak onların açık pazarı haline geldi. Çok uluslu şirketlerin fason üretimini yapan, kazandıkları paralarını onların kontrolünde harcayan bir devlet haline geldi.

Bankerler Dönemi

Faiz serbest bırakılması sonucunda o dönemde halkı banker adı verilen sözde yüksek faiz veren özel teşebbüslere yöneltmiştir. Yıkımı çok büyük olan bu deneme altyapısız bir şekilde özel teşebbüsün desteklemenin yıkıcılığının en büyük örneği olmuştur.

Faizlerin Serbest Bırakılması ile Ortaya Çıkan En Meşhur Banker Kastelli

Hayali İhracatçılar Dönemi

İhracat teşviki yapacağız diye hayali ihracatı ülkemiz dolandırıcılık literatürüne eklenmesine sebep olmuştur. Devlet’in ihracat yapana destek olacağını söylemesi ama bunun için bir altyapı oluşturmaması inanılmaz bir dolandırıcılık sisteminin kurulmasına sebep olmuştur. Sanki ihracat yapılıyormuş gibi gösterilerek devlet dolandırılmıştır. Bu işi yapanların başında başbakanın yakın aile üyeleri gelmesi ayrıca düşünülmesi gereken bir konu olmuştur.

Devalüasyon ve Enflasyon Dönemi

Hayali ihracata, bankerlere para veren halk devletine mi para bulamayacaktı! Tabi ki devlet para basarak halkın cebindeki paranın yarısını geri alıyordu.

İşçi Sınıfının Yok Edilmesi ve Düşük Ücret Politikası

Sovyetler etkisi ile Türkiye’de çok güçlü olan işçi sınıfı ve sendikalar 1980 askeri darbesi ile dağıtılıp yerlerine iş veren odaklı sürecin başlamasına sebep olmuştur. Bu şekilde işçi ücretleri düşürülerek yabancı yatırımcının ülkeye girmesi teşvik edilmiştir.

Yüksek ve Yeni Vergiler Dönemi

Devleti güçlendirmek adına vergiler arttırılmış ama bu vergi gelirleri faiz ödemeleri ve hayali ihracatları finanse etmek dışında bir işe yaramamıştır.

Özelleştirme ve Yap-İşlet-Devret Dönemi

Kamunun kurup, işlettiği şirketler satılmaya ya da yeni yapılacak yatırımlar özel sektöre yaptırılmıştır. Bu dönemde yapılmış YAP-İŞLET-DEVRET modelleri ile çok büyük vurgunlar yapılmıştır.

Exit mobile version